آزمایشگاه FAB HILLFAN آذربایجاندا

تصاویری از آزمایشگاه کنترل کیفیت تاسیس شده توسط آلارژ برای یک شرکت خصوصی لوله در آذربایجان در سال 2017.