خط بسته بندی سیم پیچ

خط بسته بندی کویل سیم کویل که به صورت محلی توسط آلارژ تولید می شود، 30 متر طول دارد و کاملاً با اتوماسیون کار می کند. در این خط سیم های کویل دار با سیستم تراکم هیدرولیکی 200 بار فشرده می شوند. سیم های فشرده بسته بندی شده اند. دارای دکمه ها و پنل هایی برای استفاده دستی.