خط تولید عناصر ساختاری عایق

خط تولید المان عایق ساختمان توسط شرکت Alarge در سال 2013 تولید شد. این یک خط تولید تمام اتوماتیک است که تولید عنصر ساختاری بسیار عایق را انجام می دهد. هیچ محدودیتی در استفاده و اندازه وجود ندارد. این عایق حرارتی 2.5-7 برابر بیشتر از سایر عناصر ساختمانی است.