ماشین مفصل انگشتی

ماشین مفصل انگشتی توسط شرکت آلارژ با هدف کارایی و کیفیت بالا تولید می شود. دارای واحد تغذیه نیمه اتوماتیک. تخته هایی را به ضخامت 20-100 میلی متر و عرض 80-200 میلی متر می پیوندد.