Universal Test Cihazı

Çekme deneyi malzemelerin mekanik özelliklerini belirlemek amacıyla kullanılan en yaygın test yöntemidir. Çekme deneyinde bir malzemenin statik ve yavaş uygulan bir yüke karşı dayanımı ölçülür. AL-UN Universal Test Cihazı ile opsiyonlu olarak aşağıdaki testler yapılabilir.

 • Çekme,

 • Basma

 • Çember Rijitliği

 • Halka Esnekliği

 • Üç Nokta Eğilme

 • Windows tabanlı raporlama ve grafik yazılımı

 • Anlık veri izleyebilme

 • Test seçme

 • Test başlatma ve bitirme

 • Geriye dönük test izleme ve raporlama

 • Birden fazla testi tek raporda görme

 • Saniyede 400 veriye kadar test verisi kaydetme

 • Opsiyonlu olarak görüntü işleme

 • MS Office ve Pdf formatlarında rapor alma