دستگاه تعیین کربن سیاه

دارای استاندارد های ISO 6964, ASTM D 1603 و میزان کربن سیاه موجود در مواد PE,PP,PB را با توجه به استاندارد ها بیان می کند. با توجه به استاندارد ها، آزمایش در محیطی با دمای بالا و اتمسفر خنثی انجام می شود. مقدار کربن سیاه با استفاده از اختلاف وزن محاسبه می شود.

ویژگی های فنی :

 • دارای استاندارد های بین المللی
 • انجام آزمایش در دمای بالا و محیط دارای اتمسفر خنثی
 • مقدار کربن سیاه با استفاده از اختلاف وزن محاسبه می شود.
 • سیستم پاک سازی گاز
 • تعیین دقیق مقدار کربن به کمک اتمسفر خنثی (بی اثر)
 • کنترل به روش PID
 • دارای صفحه نمایش لمسی
 • دمای تست بین 550 و 900 درجه سانتی گراد
 • لوله کوارتزی و عایق سرامیکی

دارای استاندارد های ISO 6964, ASTM D 1603 و میزان کربن سیاه موجود در مواد PE,PP,PB را با توجه به استاندارد ها بیان می کند. با توجه به استاندارد ها، آزمایش در محیطی با دمای بالا و اتمسفر خنثی انجام می شود. مقدار کربن سیاه با استفاده از اختلاف وزن محاسبه می شود. این دستگاه دارای صفحه نمایش لمسی، سیستم پاک سازی گازو سیستم کنترل دما بین 900-550 درجه سانتر گراد می باشد.

ویژگی های فنی :

 • دارای استاندارد های بین المللی
 • انجام آزمایش در دمای بالا و محیط دارای اتمسفر خنثی
 • مقدار کربن سیاه با استفاده از اختلاف وزن محاسبه می شود.
 • سیستم پاک سازی گاز
 • تعیین دقیق مقدار کربن به کمک اتمسفر خنثی (بی اثر)
 • کنترل به روش PID
 • دارای صفحه نمایش لمسی
 • دمای تست بین 550 و 900 درجه سانتی گراد
 • لوله کوارتزی و عایق سرامیکی

استاندارد ها:

 • ISO 6964 : لوله ها و اتصالات پلی الفین – تعیین کربن سیاه با کلسینه کردن و پیرولیز – روش آزمایش و ویژگی های اصلی
 • ASTM D 1603 : در این روش آزمایش، تعیین میزان کربن سیاه در پلاستیک های پلی اتیلن، پلی پروپیلن و پلی بوتیلن توصیف شده است.

صفحه نمایش درخواست پیشنهاد

درخواست های شما از طریق فرم به دلیل یک خطای فنی لغو شده است. درخواست های شما به دست ما نمی رسد لطفا درخواست خود را به آدرس ایمیل sales2@alarge.com.tr در عنوان تماس ما ارسال کنید.