تعیین کننده زمان القای اکسیداسیون (DSC/OIT)

مطابق با استاندارد های TS ISO EN 11357-1, 11357-6. هنگامی که گرمای کنترل شده توسط برنامه به یک ماده اعمال می شود، خواص فیزیکی ماده و/یا محصولات واکنش را به عنوان تابعی از دما اندازه گیری می کند. این تکنیک ها به طور گسترده ای در کنترل کیفیت و مطالعات تحقیقاتی در مورد طیف گسترده ای از محصولات صنعتی مانند پلیمرها، داروها، خاک رس و مواد معدنی، فلزات و آلیاژها استفاده می شود.

ویژگی های فنی:

 • حداکثر وزن نمونه 50 میلی گرم است
 • محدوده دمایی -170 / + 900 درجه سانتی گراد
 • وضوح دما 0.02 ± درجه سانتی گراد
 • نزخ گرمایش 01 – 500 C /min
 • دقت کالری سنج ±0.3٪
 • حساسیت کالری سنج 0.35 میلی وات
 • OIT بین mg 10-1000
 • مطابق استاندارد 6-1357
 • صفحه نمایش لمسی 5.4 اینچی
 • امکان انتقال داده با نرخ میکروثانیه

مطابق با استاندارد های TS ISO EN 11357-1, 11357-6. هنگامی که گرمای کنترل شده توسط برنامه به یک ماده اعمال می شود، خواص فیزیکی ماده و/یا محصولات واکنش را به عنوان تابعی از دما اندازه گیری می کند. این تکنیک ها به طور گسترده ای در کنترل کیفیت و مطالعات تحقیقاتی در مورد طیف گسترده ای از محصولات صنعتی مانند پلیمرها، داروها، خاک رس و مواد معدنی، فلزات و آلیاژها استفاده می شود.

دستگاه DSC / OIT : زمان جذب اکسیژن توسط ماده را مشخص می کند. در نمونه گرفته شده از ماده خام یا محصول، ویژگی های ذوب، دمای انتقال شیشه ای، دمای آنتالپی ذوب و اینکه آیا مخلوط های مختلفی در نسبت بلورینگی وجود دارد یا خیر مشخص می شود. تغییر انرژی، با مقایسه  یک ماده خالص با نمونه ای که گرم/سرد نمی شود، یا در دمای معینی نگهداری می شود که حالت آن را تغییر نمی دهد محاسبه می شود. در حالی که مواد یا ترکیبات خالص تغییر حالت می دهند دما ثابت می ماند.

ویژگی های فنی:

 • حداکثر وزن نمونه 50 میلی گرم است
 • وضوح دما 0.02 ± درجه سانتی گراد
 • نزخ گرمایش 01 – 500 C /min
 • دقت کالری سنج ±0.3٪
 • حساسیت کالری سنج 0.35 میلی وات
 • OIT بین mg 10-1000
 • مطابق استاندارد 6-1357
 • صفحه نمایش لمسی 5.4 اینچی
 • امکان انتقال داده با نرخ میکروثانیه

ویژگی های نرم افزاری:

 • نشان دادن منحنی لحظه های دما/ mW و زمان/دما
 • مشخص کردن زمان OIT
 • محاسبه آنتالپی از روی منحنی
 • محاسبه بلورینگی (کریستالینیتی) از روی منحنی
 • تعیین دمای ذوب
 • شناسایی پیک های حرارتی و دما
 • امکان دریافت گزارش به صورت فایل PDF
 • نشان دادن گرافیک آزمایش های مختلف بر روی هم

استانداردها:

 • TS ISO EN 11357-1 : پلاستیک -اسکن کالریمتری تفاضلی (dsc) – قسمت 1: اصول کلی
 • TS EN ISO 11357-6 : پلاستیک – اسکن کالریمتری تفاضلی (DSC) – قسمت 6: تعیین زمان القاء اکسیداسیون (OIT همدما) و دمای القای اکسیداسیون (OIT دینامیک)

صفحه نمایش درخواست پیشنهاد

درخواست های شما از طریق فرم به دلیل یک خطای فنی لغو شده است. درخواست های شما به دست ما نمی رسد لطفا درخواست خود را به آدرس ایمیل sales2@alarge.com.tr در عنوان تماس ما ارسال کنید.