دستگاه تست کنتور گاز طبیعی

دارای استاندارد های 2014/32 EU (AB) (2004/22 AT) TS EN 1359 بوده و قابلیت انجام تست کنترل جریان به طور همزمان برای 12-6 کنتور را دارد. امکان تشخیص انسداد و یا کاهش فشار در کنترو با توجه به استاندارد ها. مناسب برای استفاده در مطالعات علمی.

ویژگی های فنی :

 • با سیستم نازل صوتی کار می کند
 • امنیت اندازه گیری بالا به لطف Mach > 1 بودن
 • امکان انجام تست به طور همزمان برای 12 کنتور
 • قابلیت اندازه گیری دمای بیرونی با دقت ± 0,1 درجه سانتی گراد
 • قابلیت اندازه گیری دمای هوای کانال با دقت ± 0,1 درجه سانتی گراد
 • دقت اندازه گیری اختلاف فشار تا 25٪
 • قابلیت اندازه گیری اختلاف فشار برای هر کنتور

دارای استاندارد های 2014/32 EU (AB) (2004/22 AT) TS EN 1359 بوده و قابلیت انجام تست کنترل جریان به طور همزمان برای 12-6 کنتور را دارد. امکان تشخیص انسداد و یا کاهش فشار در کنترو با توجه به استاندارد ها. مناسب برای استفاده در مطالعات علمی.

ویژگی های فنی :

 • با سیستم نازل صوتی کار می کند
 • امنیت اندازه گیری بالا به لطف Mach > 1 بودن
 • امکان انجام تست به طور همزمان برای 12 کنتور
 • قابلیت اندازه گیری دمای بیرونی با دقت ± 0,1 درجه سانتی گراد
 • قابلیت اندازه گیری دمای هوای کانال با دقت ± 0,1 درجه سانتی گراد
 • دقت اندازه گیری اختلاف فشار تا 25٪
 • قابلیت اندازه گیری اختلاف فشار برای هر کنتور

ویژگی های نرم افزاری:

 • امکان تعریف تعداد نامحدودی کنتور (دبی، سرعت جریان، حد خطا، افت فشار و غیره…)
 • نرم افزار تست و گزارش فارسی
 • پردازش مقادیر کالیبراسیون از طریق نرم افزار
 • ذخیره داده ها بر اساس SQL
 • امکان مشاهده لحظه ای داده ها در حین انجام تست (جریان، دما، فشار و غیره…)

شرایط فنی:

 • واحد تست قادر خواهد بود در نقاط دبی Qmax, 0.2 Qmax, 0.1 Qmax ve Qmin خطای اندازه گیری و افت فشار را تست کند و نتایج را گزارش دهد
 • کنتورها را می توان جداگانه و به صورت پنوماتیک به سیستم وصل کرد
 • در هر تست باید حداقل 6 کنتور و حداکثر 12 کنتور به سیستم متصل باشد
 • فاصله اتصال کنتورها بین 130-110 میلی متر قابل تنظیم است
 • مرجع واحت تست، نازل صوتی (Sonic Nozzle) خواهد بود
 • اتصالات کنتور DN20-25-32 به همراه دستگاه ارائه خواهد شد
 • دماسنج مطابق با PTB Band 29 است  که وضوح 05 K با عدم قطعیت 0.1% K  و (k=2 95%)ارائه می دهد.
 • فشار سنج ها مطابق با PTB Band 29 هستند که وضوح 0.1mbar با عدم قطعیت 3% mbar  و (k=2 95%) ارائه می دهند.

استاندارد ها :

 • مقررات بررسی اندازه گیری و ابزارآلات اندازه گیری
 • مقررات بازرسی ابزار اندازه گیری 2014/32 EU AB (MID)
 • : TS EN 1359 کنتور گاز – دیافراگم
 • OIML R137 : کنتور های گاز
 • دستورالعمل های تست دستگاه های اندازه گیری گاز طبق PTB Band V29

صفحه نمایش درخواست پیشنهاد

درخواست های شما از طریق فرم به دلیل یک خطای فنی لغو شده است. درخواست های شما به دست ما نمی رسد لطفا درخواست خود را به آدرس ایمیل sales2@alarge.com.tr در عنوان تماس ما ارسال کنید.