Değerlerimiz ve İlkelerimiz

Önceliğimiz İnsan ve Doğa​

Birlikte çalıştığımız kişilerin insan olduğunu ve en önemli varlığımızın ise insanlığımız olduğunu unutmadan çalışmaktayız. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışan ve birbirlerinin gelişmesini sağlayan ve geliştiren bir iş ortamını ortaya koyuyor bilgi paylaşımına önem veren katılımcı bir anlayış ile saygı, sevgi, aidiyet ve sahiplenme duygularını ön plana çıkararak çalışıyoruz.

İş birliği yürüttüğümüz müşterilerimiz için de çalışan sağlığını hem fiziksel hem de psikolojik olarak düşünerek kullanımı kolay insan, makine ve çevre uyumunun yakalandığı ergonomik tasarımlara sahip ürünler ortaya koyuyoruz.

Tasarladığımız ürünlerde doğaya ve çevreye karşı duyarlı davranıyoruz ve atık politikamızı buna göre şekilleniriyoruz.

Akılcılık ve Bilimsellik

Yaptığımız araştırma ve geliştirme çalışmalarında önceliğimiz akılcı düşünme ve akılcı düşünmenin bir sonucu olan bilimselliktir. Yaptığımız tüm çalışmalarda başta Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak görevine devam eden akademisyenler olmak üzere çeşitli üniversitelerdeki akademisyenler ile de birlikte çalışıyoruz, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalardan yararlanıyoruz. Makale ve bildirilerden yararlanarak araştırmasını ve geliştirmesini yaptığımız ürünlerimizi bu sayede dayanıklı ve çabuk bozulmayan ürünler olarak sunuyoruz.

Yararlandığımız ve kullandığımız bilimsel bilgiye ek olarak ise başta kurucumuz Prof. Dr. Ahmet Koyun olmak üzere uzman mühendislerimiz ve yüksek lisans veya doktora eğitimlerine devam eden mühendislerimiz aracılığı ile de bilimsel bilimsel bilgiye katkı sunuyoruz.

Paylaşımcı Olmak

Karşımızdaki kişi ve firmalar ile önem verdiğimiz bilimsel bilgiyi ve uygulama bilgisini paylaşıyoruz ve sanayi kuruluşlarına bilgi ve tecrübemizi karşılık beklemeden aktarıyoruz. Laboratuvar kurulumu veya çeşitli konularda da hizmet sağlıyoruz.

İşbirliklerini önemsediğimiz müşterilerimizin özel olarak talepte bulunduğu ve özel çalışma gerektiren konularda müşteri ihtiyaçlarından yola çıkarak iş gücümüzde var olan bilimsel bilgiyi kendileri ile paylaşıyor ve ürün araştırma ve geliştirme sürecinden üretim sürecine kadar tüm aşamalarda birlikte çalışıyoruz. Müşteri geri bildirimlerinden de yararlanarak kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

Sanatsal Bakış

Ürün sağladığımız bir müşterimiz için mühendislik kalitemiz dışında gözle görünen kalitemizin ve göze hitabımızın da önemli olduğunu düşünmekteyiz. Yaptığımız çalışmalarda ve ürettiğimiz ürünlerde önceliklerimizden olan sanatsallık sayesinde ortaya koyduğumuz ürünler ile sanatsal kaygılarımızı da ön planda tutarak üretim yapıyoruz. Bunun hem tanınırlığımızı hem de müşterinin firmamıza bakışını etkilediğini düşünmekteyiz.

İlkleri Gerçekleştirmek ve Öncü Olmak

Türkiye’de ilk laboratuvar test cihazları üreten şirket olmamızın yanı sıra yeni projeler ile de Türkiye’de ithal olarak kullanılan veya daha önce gündeme dahi gelmemiş test cihazlarının araştırma ve geliştirmesini yapmaktayız ve özellikle bulunduğumuz laboratuvar teknolojileri sektörüne liderlik etmekteyiz.

Sürekli Gelişmek ve Gelişimi Desteklemek

Daha önce hiç tecrübe etmediğimiz, denemediğimiz veya üzerinde çalışmadığımız ürünler için bilimsel temelleri de kullanarak olabildiğince hızlı bilgi sahibi olabilmekte kendimizi geliştirebilmekte ve sanayinin isteklerini karşılayabilmekteyiz. Endüstriyel olarak ortaya çıkan yeniliklere ve değişimlere kolaylıkla uyum sağlamakta ve yaptığımız yenilikçi ve bilimsel çalışmalar ile de gelişimi desteklemekteyiz.