Ürün Videoları

Bu videoda Alarge AL KAR Karbon Siyahı Miktarı Tayini Cihazını tanıtıyoruz. Alarge AL KAR Karbon Siyahı Tayini Test Cihazı ISO 6964, ASTM D 1603 standartlarına uygun. PE, PP ve PB malzemelerin karbon siyahı içeriğini belirlemek için kullanılır. İşlem standardlara bağlı olarak yüksek sıcaklıkta ve inert atmosfer altında yapılır. Karbon siyahı miktarı ağırlık farkından yararlanarak hesaplanır. 

Bu videoda Alarge AL MFI Eriyik Akış Ölçüm(Melt Flow Indexer) cihazını tanıtıyoruz. Erime akış ölçümü testi, plastik hammaddelerin, ürünlerin ve geri dönüşüm granüllerin eriyik akış karakterizasyonunu TS EN ISO 1133, ASTM D 1238 standartlarına uygun olarak gerçekleştirebilir. Ürün veya hammadde polimerin eriyik fazda davranışını simule eder. 

ISO 527, ISO 6259, ASTM D 638, ASTM D 624, ASTM D 412 standartlarına uygun cihaz, belirli frekansta cycle ile dinamik ve statik testleri yapacak donanımlara sahiptir. Çekme testi dünyadaki en yaygın dinamik-mekanik test yöntemidir.

ALARGE AL-VER makinesi ISO 3127, EN 744, EN 1411 ASTM D 2444 standartlarına uygundur ve oluklu boru, su besleme borusu ve levhanın düşmeye karşı darbe direncini belirlemek için oluşturulmuştur.

Sürtünme Katsayısı Test Cihazı ISO8295, ISO15359, ISO638, ASTMD1894, GB/T10006 standartlarına uygun sürtünme malzemelerinin statik ve dinamik katsayılarının hesaplanması için geliştirilmiştir.