Universal Test Cihazları

Çekme testi, basma testi ve halka rijitliği testi, sürünme testi ve yorulma testi malzemelerin ve yapıların mekanik özelliklerini değerlendirmek için kullanılan yaygın test yöntemleridir. Bu testler, malzemelerin dayanıklılığını, gerilme ve deformasyon davranışını belirlemek ve tasarım sürecinde kullanılan malzemelerin uygunluğunu doğrulamak amacıyla yapılır.

Çekme testi, bir malzemenin çekme dayanımını ve elastik davranışını belirlemek için uygulanan bir test yöntemidir. Bu testte, bir numune belirli bir hızda gerilirken üzerine uygulanan kuvvet ve numunenin uzama miktarı kaydedilir. Bu veriler kullanılarak gerilme-uzama eğrisi oluşturulur ve malzemenin elastik bölgesi, maksimum gerilme dayanımı ve kopma noktası gibi önemli özellikler belirlenebilir. Çekme testi genellikle metal, plastik, elastomer ve kompozit malzemelerin mukavemet özelliklerini belirlemek için kullanılır.

Basma testi, bir malzemenin basma dayanımını ve davranışını değerlendirmek için kullanılan bir test yöntemidir. Bu testte, bir numune belirli bir hızda basılırken üzerine uygulanan kuvvet ve numunenin sıkışma miktarı kaydedilir. Basma testiyle malzemenin sıkışma dayanımı, elastik bölgesi ve sıkışma modülü gibi özellikler tespit edilir. Basma testi genellikle plastik, karton, kompozit seramik ve beton gibi malzemelerin mukavemet analizinde yaygın olarak kullanılır. Halka rijitliği testi ise boru şeklindeki bir yapının rijitliğini ölçmek için kullanılan bir test yöntemidir. Bu testte, halka şeklindeki boru numunesi üzerine basma kuvveti uygulanır ve özel isimlendirilmiş bir basma testi yapılır.

Universal test cihazı, malzemelerin mukavemet özelliklerini ve davranışlarını değerlendirmek için kullanılır. Çekme testi ve basma testi gibi çeşitli test yöntemlerini uygulayabilme yeteneğine sahiptir. Bu cihaz, malzemelerin elastik özelliklerini, gerilme-deformasyon ilişkisini, kopma noktasını, elastik sınırları, gerilme dayanımını, sıkışma dayanımını, bükme dayanımını ve diğer önemli mekanik özellikleri belirlemek için kullanılır.

Universal test cihazı, numunelerin üzerine kontrol edilmiş bir yük veya moment uygulayarak malzemenin tepkisini ölçer. Bu test cihazı, numunenin gerilme, basınç, eğilme, burulma ve sıkışma gibi çeşitli yükleme koşullarında nasıl davrandığını anlamak için tasarlanmıştır. Testler sırasında elde edilen veriler, malzemenin mukavemet ve dayanıklılık değerlendirmeleri, ürün geliştirme süreci, kalite kontrolü ve mühendislik tasarımı gibi birçok alanda kullanılır.

AL UN
5

AL UN
10
AL UN
15
AL UN
20
AL UN
25
AL UN
30
AL UN
50
AL UN
100
AL UN
200

Opsiyonel

Maksimum Yük Kapasitesi

5 kN

10 kN 15 kN 20 kN 25 kN 30 kN 50 kN 100 kN 200 kN

Opsiyonel

Yapısal Özellik

Tek Kolonlu

Çift Kolonlu

Çeneler Arası
En Fazla Mesafe

90 cm

95 cm 125 cm Opsiyonel

X

Dikey En Fazla Mesafe

100 cm

100 cm 180 cm 250 cm 350 cm 400 cm 500 cm

X

Hız Aralığı

1 mm/dk – 1000 mm/dk

Hız Hassasiyeti

% ±0.1

Konum Hassasiyeti

10 μm – 100 μm

Mekanik Ekstansometre

Opsiyonel

Video Ekstansometre

Opsiyonel

Çekme Testi Çeneleri

Mekanik (Cihaz İçeriğine Dahil)

X

Halka Rijitliği Plakası

Cihaz İçeriğine Dahil

Çeneler
(Cihaza dahil değildir.)

Mekanik | Pnömatik

Mekanik
Pnömatik
Hidrolik

Hidrolik

Baskı Plakası
(Cihaza dahil değildir.)

Opsiyonel

Özelleştirilebilir Çeneler

Opsiyonel

Özelleştirilebilir Baskı Plakaları

Opsiyonel

Kontrol Ekranı

Bilgisayar / HMI Ekranı / PLC Kontrolü

Veri Transferi

Hafıza Kartı | USB | Wi-Fi

Besleme Gerilimi

220 V

380 V

Teklif İsteme Ekranı

Form ile yapacağınız talepler teknik bir hatadan dolayı iptal edilmiştir. Talepleriniz tarafımıza ulaşmamaktadır. Lütfen iletişim başlığımızdaki sales2@alarge.com.tr e-posta adresimize talebinizi iletiniz.