Giriş Mühendislikte malzemeler farklı türden yüklere maruz kalırlar. Malzemelerin maruz kalabileceği yükler çekme, basma, bükme, kesme veya burma şeklinde sıralanabilir. Aynı zamanda bu yükler statik ya da dinamik olarak da farklılık gösterebilirler. Malzeme aynı anda bu yüklerden birine veya birkaçına karşı mukavemet göstermek zorunda kalabilir. Bu durumda hangi koşulda hangi malzemenin kullanılacağının bilinmesi gerekir. Malzemeleri […]