Plastik Plastik; karbon (C), hidrojen (H), azot (N), oksijen (O) ve diğer organik ya da inorganik maddelerin oluşturduğu sentetik ya da yarı sentetik polimer maddelerdir. Plastikler oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Mekanik ya da kimyasal yollarla şekillendirilmeleri kolaydır. Plastiğin gelişimi doğada bulunan plastik benzeri özellikler gösteren doğal malzemelerin (sakız, şellak vb.) kullanımıyla başlamıştır. Bunu kimyasal […]