Öğretici Bilgiler ve Açıklayıcı Makaleler​

Bilgi

Çekme Testi ve Basma Testi

Giriş Mühendislikte malzemeler farklı türden yüklere maruz kalırlar. Malzemelerin maruz kalabileceği yükler çekme, basma, bükme, kesme veya burma şeklinde sıralanabilir. Aynı zamanda bu yükler statik

Bilgi

Ambalaj Filmlerinin Kalite Kontrol Testleri

Ambalaj Nedir? Ambalaj içerdiği ürünü en temiz, güvenilir ve sağlıklı koşullarda koruyan ve hedefe ulaşmasını sağlayarak depolanmasını ve taşınmasını kolaylaştıran bir malzemedir. Ambalajlar satış ambalajı,

Hidrostatik İç Basınç Testi Nedir?

Hidrostatik, durgun haldeki sıvıların davranışlarını inceleyen bilim dalıdır. Bu sıvılarda oluşan ivmelenmelerden doğan basınç, hidrostatik basınç olarak adlandırılır. Polipropilen (PP), Polietilen (PE), Polivinyl cloride (PVC)

Bilgi

OIT Termal Analiz Testi Nedir?

Termal Analiz Nedir? Termal analiz, bir maddeden alınan numunenin sıcaklığının kontrollü bir şekilde değiştirilmesi sonucunda numunenin erime noktası, dehidrasyon noktası, izomer geçiş noktası, ağırlık, iletkenlik

Bilgi

Karbon Siyahı Dağılımı Nedir?

Karbon Siyahı Nedir? Karbon siyahı, yağ veya gaz gibi bir hidrokarbon yakıtın, sınırlı miktarda yanma havası ile 1320 ila 1540 ° C arasındaki sıcaklıklarda reaksiyona